Werkveld
conferentie

Werkveld conferentie Eerlijke Griffierechten

De te hoge griffierechten raken de belangen (van de leden) van een groot aantal brancheverenigingen en belangenorganisaties, waaronder DB.nu, De Rechtspraak, KBvG, Kredietbank Nederland, MKB-Nederland, NOVA, VIA, VCMB en VVCM.

In een werkveldconferentie jongstleden 24 september waarvoor Tweede Kamerleden en ambtenaren van het ministerie van Rechtsbescherming werden uitgenodigd, heeft het werkveld nogmaals de consequenties van het te hoge griffierecht aan de orde gesteld en die met de betrokken Kamerleden en ambtenaren besproken.

Prominente sprekers gaven korte presentaties over de toegang tot het recht als grondrecht, het belang van eerlijke griffierechten en een betere tariefbenadering voor eerlijke griffierechten. Relevante informatie voor de aanwezige Kamerleden en ambtenaren om de Minister van Rechtsbescherming te overtuigen van het belang en de haalbaarheid van eerlijke griffierechten.

Via deze website zullen we nieuws en informatie delen over Eerlijke Griffierechten. Stuur voor aanvullende informatie een e-mail naar info@eerlijkegriffierechten.nu.